Превенция на аварии - Експлоатационната Точност - Устойчива Обилност

Смарт Драйв ООД

Смарт Драйв ООД

Смарт Драйв ООД е насочена в разработването на въпросите по безопасно и екологосъобразно управление на МПС (еко-шофиране) и експлоатационната точност при тежкото оборудване, чрез прилагането на нови технологии за обучение и информация, като например симулатори (тренажори), аудиовизуални продукти и мултимедиен софтуер.

Услуги

Смарт Драйв ООД предоставя специализирани услуги и оборудване за изследвания, обучение, информираност и прототипи с цел превенцията на произшествия в областта на транспорта, строителството и добива на суровини.

Смарт Драйв ООД cъщо така насърчава към оптимизиране на транспорта и усъвършенстваните на телематичните услуги.

Услуги
Устойчива мобилност и транспорт

Устойчива мобилност и транспорт

Смарт Драйв ООД има местно, регионално и международно присъствие. Философията ѝ акцентира върху постоянното специализиране на нейните партньори и контакта с клиентите, с цел бърза реакция при всички техни нужди.

Смарт Драйв ООД осигурява устойчива мобилност и транспорт чрез по-безопасна, екологична и оптимизирана транспортна дейност, защитавайки живота, околната среда и осигурявайки оперативни постижения.

slider1
slider7
slider8
slider5
slider6
slider2
slider3
slider4
Dumper
mobile_crane
industry-home-banner