Превенция на аварии в транспорта, строителството и минното дело

Smart Drive

Smart Drive

„Смарт Драйв ООД“ има за цел предотвратяването на произшествия в областта на транспорта, строителството и минното дело. Също така компанията е насочена в разработването на въпросите по безопасно и екологосъобразно управление на МПС (еко-шофиране) и експлоатационната точност при тежкото оборудване, чрез прилагането на нови технологии за обучение и информация, като например симулатори (тренажори), аудиовизуални продукти и мултимедиен софтуер.

детайли

Компанията предоставя специализирани услуги и оборудване за научни изследвания, обучение, информация, разяснения и стандартизация по горепосочените въпроси. Компанията има местно, регионално и международно присъствие. Философията ѝ акцентира върху постоянното специализиране на нейните партньори и контакта с клиентите, с цел бърза реакция при всички техни нужди.

 детайли
Услуги

Услуги

Евроквалификационен център съвместно със SmartDrive® започва провеждането на обучителни курсове за интелигентно, безопасно и екосъобразно шофиране чрез използването на автомобилни симулатори (тренажори), аудиовизия и мултимедиен софтуер.

slider1
slider7
slider8
slider5
slider6
slider2
slider3
slider4
Dumper
mobile_crane
industry-home-banner