ISO 39001:2012

Иновативни методи за бизнес върхови постижения

Трансферите на хора и стоки представляват голяма част от оборота на всяко дружество или организация, което налага използването на иновативни методи, които ще намалят транспортните разходи, ще оптимизират транспорта, ще допринесат за спестяване на гориво и ще увеличат живота на транспортните средства или машинни инструменти, използвани от бизнеса. Освен това в случай на произшествие фирмата / организацията ще докаже, че вече е информирала своя персонал за рисковете, свързани с шофирането / манипулирането на тежкотоварни автомобили / тежки машини, което е особено важно в случай на тежки аварии.

Смарт Драйв популяризира специализирани семинари за предотвратяване на пътнотранспортни произшествия, в комбинация със стандарта за безопасност по пътищата ISO 39001:2012, насочени към корпоративните автопаркове. Смарт Драйв е включен в списъка на външните технически поддръжници на TUV Nord. Също така си сътрудничи с опитни партньори в изследванията на пътната безопасност за хармонизиране на системите за управление на безопасността на движението по пътищата.

Смарт Драйв е единствената компания в Югоизточна Европа, която разполага с оборудване, чрез което е възможно едновременно да се координира поведението на водачите /операторите на всички категории превозни средства и машини

ISO 39001 „Системи за управление на безопасността на движението по пътищата (БДП)“ е ISO стандарт определящ изискванията към системата за управление на безопасността на пътното движение (RTS). Представлява полезен инструмент за превенция, с цел да се даде възможност на една организация, която взаимодейства със системата за движение по пътищата да намали броя на смъртните случаи и тежките наранявания, свързани с пътни инциденти и последиците от тях.

Стандартът ISO 39001:2012 е приложим за всички организации/фирми (обществени и частни), дейността, на които е пряко или непряко свързана с проблемите на пътната безопасност. Например :
• Логистични фирми
• Транспортни фирми
• Спедиторски и куриерски фирми
• Таксиметрови компании
• Частни училища
• Пътни и транспортни организации

Ползите от прилагането на стандарта:
• Международно признат стандарт, който може да бъде сертифициран
• Съвместим със стандартите ISO 9001:2008 (Качество), ISO 14001:2004 (Околна среда) и OHSAS 18001:2007 (Здраве & Безопасност)
• Лесен за приложение, особено за компании, които вече имат внедрена система за управление
• Допринася за подобряване на корпоративния имидж на международно ниво и демонстрира надеждност при предоставянето на транспортни услуги
• Спомага за повишаване на безопасността по пътищата, чрез свеждане до минимум на риска от потенциални инциденти.

доверие от