•  
 •  
   

Η Smart Drive έχει σαν αντικείμενο την προώθηση της έξυπνης, δηλαδή ασφαλούς, προηγμένης και οικολογικής οδήγησης επιβατικών, λεωφορείων και φορτηγών, καθώς και χειρισμού μηχανημάτων έργων μέσα από την εφαρμογή νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης, όπως είναι οι προσομοιωτές, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα λογισμικά πολυμέσων.

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες και εξοπλισμό για την έρευνα, εκπαίδευση, ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και προτυποποίηση με στόχο την πρόληψη ατυχημάτων στις μεταφορές, τις κατασκευές και την εξόρυξη. Επίσης προωθεί υπηρεσίες βελτιστοποίησης μεταφορικού έργου και προηγμένες υπηρεσίες τηλεματικής.

Η επιχείρηση έχει τοπική, περιφερειακή και διεθνή παρουσία, με βασικές αρχές τη συνεχή εξειδίκευση των συνεργατών και την άμεση ικανοποίηση των αναγκών των πελατών με τελικό στόχο την "έξυπνη οδήγηση" με ασφάλεια και σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

 

 • Assistant
 • Trainer
 • Mobile Crane
 • Tutor
 • Truck/Bus Tutor
 • Off - Highway Truck
 • Cluster
 • Realo Car
 • Demonstrator
 • Astra Simulator
 • Smart Simulator
 • Hydraulic Excavator

FOERST - SIMLOG Simulators