Спонсор на Гръцкия институт на транспортните инженери, 8-та международна…

Спонсор на Гръцкия институт на транспортните инженери, 8-та международна конференция за изследвания в областта на транспорта в Гърция, Солун, 27-29 Cептември 2017 г.

„Smart Drive“ ООД участва с научна публикация и в същото време с първото представяне на оборудването си на „8-та международна конференция по транспортни изследвания в Гърция“, озаглавена „Бъдещето на транспорта: визия за 2030 г.“, организирана от Гръцкият институт по транспортни инженери (HITE) и Гръцкият транспортен институт (ХИТ) на Центъра за изследователски и технологични изследвания (CERTH). Конгресът се състоя в ЦЕРЕ в Терми, Солун, на 27-29 септември 2017 г.

Научното представяне на Smart Drive Ltd се фокусира върху разработването на клъстери от различни видове симулатори, насочени към иновативен и интегриран подход към предотвратяването на аварии при транспортиране, строителство и добив.

ICTR е важно събитие в областта на транспортните изследвания през последните 15 години. Потенциалните участници в ICTR включват изследователската и академичната общност, както и публичния и частния сектор, участващи в разработването и изпълнението на иновативни проекти в областта на транспорта.

ICTR 2017 бе домакин на иновативна научноизследователска и развойна дейност в областта на транспортните системи, операциите и инфраструктурите в Гърция и в чужбина. Целта на конгреса бе да представи най-новите научни изследвания в областта на транспорта, да обедини научните открития и задачите по вземане на решения, да улесни обмена на знания на местно и международно равнище и да извлече заключения и да формулира препоръки за бъдещето на транспорта.