•  
 •  
   

„Смарт Драйв ООД“  има за цел предотвратяването на произшествия в областта на транспорта, строителството и минното дело. Също така компанията е насочена в разработването на въпросите по безопасно и екологосъобразно управление на МПС (еко-шофиране) и експлоатационната точност при тежкото оборудване, чрез прилагането на нови технологии за обучение и информация, като например симулатори (тренажори), аудиовизуални продукти и мултимедиен софтуер.

Компанията предоставя специализирани услуги и оборудване за научни изследвания, обучение, информация, разяснения и стандартизация по горепосочените въпроси. Компанията има местно, регионално и международно присъствие. Философията ѝ акцентира върху постоянното специализиране на нейните партньори и контакта с клиентите, с цел бърза реакция при всички техни нужди.

 

 • Assistant
 • Trainer
 • Mobile Crane
 • Tutor
 • Truck/Bus Tutor
 • Off - Highway Truck
 • Cluster
 • Realo Car
 • Demonstrator
 • Astra Simulator
 • Smart Simulator
 • Hydraulic Excavator

FOERST - SIMLOG Simulators