Smart Drive инсталира втора 3D симулатор в България!

Вторият 3D симулатор е била инсталирана в нашата съседна България. Първият в община Петрич се използва за образователни цели по отношение на безопасността по пътищата, а втората ще бъдат използвани за изследвания и обучение.

Менютата, гласовите команди и текстовите съобщения са на български език. Пътната обстановка, използвана в симулатора, е претърпяла допълнения с цел адаптирането й към съответната заБългария.

Внапълно обновения софтуер, има повече сценарии за обучение на бъдещите шофьори, както и сценарии, насочени към безопасността по пътищата.

Използването на триизмерна технология за изображения по два начина (от самата програма или изкуствени) и подобрената графикаи движение, дават усещането на бъдещия шофьор, че кара напълно реален автомобил.