Спонсор на Дирекцията на полицията в Серес, трета търговска…

Спонсор на Дирекцията на полицията в Серес, трета търговска изложба в Серес, 29 Cептември - 1 Oктомври 2017 г.

Хиляди посетители имаха възможност да бъдат информирани подробно по въпросите на безопасността по пътищата по време на Третата търговска изложба в Серес (Serexpo 2017) от полицейски служител на полицейския участък в Серес.

Smart Drive Ltd, в рамките на корпоративната социална отговорност, спонсорира дирекция „Полиция в Серес“, осигуряваща симулатор на камиони / автобуси, симулатор на пътнически автомобили / 5 тежки машини, 3 алкохол / умора / очила за симулация на наркотици. времето за реакция на водача при скоростта на автомобила и условията на повърхността на пътя и осигурява общото спирачно разстояние при аварийно спиране.

Smart Drive Ltd също така предостави аудиовизуално оборудване за нуждите на публичното представяне на видеото си от Smart Drive’s roll over car simulation с 50 км / час.