за водачи на тежкотоварни моторни превозни средства

Обхванати са следните въпроси (индикативно):

 • Фактори за пътната безопасност и причини за пътнотранспортни произшествия
 • Необходимост от преквалификация на водачите
 • Йерархични нива на управление на МПС – Трите основни принципа на безопасността на движение по пътищата
 • Мъртви точки
 • Наблюдателност
 • Отклоняване на вниманието
 • Избор на подходяща скорост
 • Пътни знаци и спазване на правилника за движението по пътищата
 • Безопасни отстояния, реакция и спирачен път
 • Защитно шофиране
 • Избор на безопасен маршрут
 • Избор на безопасна скорост
 • Алкохол и наркотични вещества
 • Оценка на риска и навременно предотвратяване на произшествия
 • Предвиждане на извънредни ситуации
 • Умора и шофиране
 • Психическо състояние и шофиране
 • Намаляване на амортизацията на МПС-то и увеличаване на ефективността
 • Тракция, пътна настилка
 • Контрол върху МПС-топри животозастрашаващи ситуации
 • Център на тежестта на МПС-то
 • Динамика на товара и течните вещества
 • Превоз на опасни товари
 • Избягване на препятствия и аварийно спиране
 • Идеални линии при завоите
 • Кръгови кръстовища
 • Професионални шофьори
 • Безопасно товарене и обезопасяване на товари
 • Спирачни техники
 • Контролирано и неконтролирано преминаване на кръстовища
 • Железопътни кръстовища
 • Управление на извънредни ситуации
 • Повреда на МПС-то
 • Пожар или задимяване
 • Аварийна лента
 • Продължителност на шофирането
 • Повишаване на осведомеността относно рисковете при шофиране и трудовите злополуки
 • Оценка на ролята на физическото и психическото състояниена водача
 • Способност за оценка на извънредни ситуации
 • Усъвършенствани системи за безопасност (ABS, ASRи т.н.)
 • Шофиране през нощта
 • Шофиране при дъжд, мъгла, заледена настилка, ветровито и слънчево време
 • Шофиране по автомагистрала, в тунел и по второкласни пътища

доверие от