Презентации на продуктите на Smart Drive, София, ноември 2017…

Презентации на продуктите на Smart Drive, София, ноември 2017 - февруари 2018 г.

През последните двайсет години пътнотранспортните произшествия в България са взели над 18 000 жертви и са ранили над 175 000 души. Между 1 и 2 млрд. лева всяка година са преките и косвени щети за България от пътнотранспортни произшествия, които са водещата причина за смърт при младите хора от 15 до 29 години, втората такава при възрастта между 5 и 14 години и третата при тази между 30 и 44 години.

Smart Drive представи значителна гама от продукти като пътнически автомобили, симулатори за шофиране на камиони / автобуси, симулатори на тежки машини (хидравличен екскаватор, JCB, челен товарач, булдозер и мобилен кран), устройство за реагиране, алкохол / умора / симулация на наркотици в София, между 16 ноември 2017 г. и 16 февруари 2018 г.

Тези презентации се проведоха в рамките на споразумението за сътрудничество на Smart Drive с български фирми, свързани с управлението и обучението на персонала, персоналния холдинг и Евроквалификацията. Представянето на продуктите на Smart Drive в местното ниво на България ще продължи и през 2018 г., с по-нататъшни съвместни операции и съответни нови съобщения.