Безопасността по Пътищата 2015 в България и Гърция

През 2015 r., Smart Drive присъства в безопасността по пътищата събития за информиране на обществотов рамките насвоята ангажираност в Европейската харта за пътна безопасност (ERSC).

Наскоро тя взе участие в международната конференция на тема Образование Technologies -2015„, организирани отТехническия университет в София и четири други български научни националните организацииТой участва в кръгла масана тема „Пътна безопасност Обучение и квалификация на водачите на моторни превозни средства кандидаткиКонференцията се проведе в Каварна, Българиямежду 6 и 8 септември2015.

В Гърция Smart Drive участва в различни събития, както на външни, така и на вътрешни места, с пряка или непряка връзка с пътната безопасност ((Auto Battleships Festival, Athens Bar Show).