Информационни Bидеa

Smart Drive изпълнява копродукции с аудиовизуални фирми и други заинтересовани, за създаването наобразователни/информационни клипове по проблемите на пътната безопасности цивилизования транспорт.

Целта е да се постигне комплексен, технически и естетически резултат, адаптиран към гръцкия и българския манталитет и култура. Популяризирането чрез научен подход на всички въпроси, от една страна допринеся за по-доброто вникване в идеята, а от друга намалява евентуалното неразбиране от страна на зрителите/слушателите.

Комбинацията от добро оборудване и експертни познания, въображението и креативността на програмистите, директорите и всички заинтересовани страни, гарантират отличното съотношение между очакваните резултати и разходите за изпълнение. 

Видеото от конгреса "ITS, ECALL и пътна безопасност", проведен в Министерството на инфраструктурата, транспорта и далекосъобщенията в Атина (25 април 2014 г.).