Χορηγός ΣΕΣ, 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις…

Χορηγός ΣΕΣ, 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, 27-29 Σεπτεμβρίου 2017

H Smart Drive Ltd συμμετείχε με επιστημονική δημοσίευση και ταυτόχρονα με την πρώτη παρουσίαση τμήματος του εξοπλισμού της στο «8ο Διεθνές Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές στην Ελλάδα» με κεντρικό θέμα: «Το μέλλον των Μεταφορών: Ένα όραμα για το 2030» το οποίο διοργάνωσαν ο Σύλλογος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (Σ.Ε.Σ.) και το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών (ΙΜΕΤ/ΕΚΕΤΑ). Το συνέδριο διεξήχθη στο ΕΚΕΤΑ στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, στις 27-29 Σεπτεμβρίου 2017.

Η επιστημονική παρουσίαση της Smart Drive Ltd αφορούσε την ανάπτυξη συστοιχίας (cluster) διαφόρων τύπων προσομοιωτών, με στόχο μία καινοτόμο και ολοκληρωμένη προσέγγιση στην πρόληψη ατυχημάτων στις μεταφορές, τις κατασκευές και την εξόρυξη.

Το Συνέδριο για την Έρευνα στις Μεταφορές (International Congress on Transport Research – ICTR) αποτελεί εδώ και δεκαπέντε έτη θεσμό στην έρευνα στον τομέα των μεταφορών και απευθύνεται στην εγχώρια επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, στη διοίκηση καθώς και στους ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη και υλοποίηση καινοτόμων εφαρμογών στον τομέα των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών.

Στόχοι του Συνεδρίου ήταν η παρουσίαση των πεπραγμένων και αποτελεσμάτων της πρόσφατης και τρέχουσας ερευνητικής δραστηριότητας στο πεδίο των μεταφορών στην Ελλάδα και διεθνώς, η συσχέτιση έρευνας και πολιτικής των μεταφορών, η ανταλλαγή απόψεων σε θέματα έρευνας στον τομέα των μεταφορών, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και η διαμόρφωση συμπερασμάτων και προτάσεων για το μέλλον των μεταφορών και συγκοινωνιακών υποδομών στη χώρα.