Σεμινάρια Ασφάλειας Οδηγών και Χειριστών

Εκπαιδευτικά σεμινάρια και αξιολόγηση οδηγών/χειριστών

Η Smart Drive παρέχει μία σειρά εργαλείων πρόληψης ατυχημάτων και προώθησης της ασφάλειας και της οικονομίας των εργαζομένων και της επιχείρησης αντίστοιχα, στους τομείς των μεταφορών, των κατασκευών και της εξόρυξης, μέσα από τη διοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων οδικής ασφάλειας και ασφαλούς χειρισμού μηχανημάτων έργου.

Στις 6 Σεπτεμβρίου 2018 σε Βουλγαρία και 11 Οκτωβρίου 2018 σε Ελλάδα σε συνέδρια για εκπαιδευτικές τεχνολογίες και οδική ασφάλεια αντίστοιχα, παρουσίασε την ολοκλήρωση εντός πρότυπου για τη ΝΑ Ευρώπη Κινητού Κέντρου Αξιολόγησης και Εκπαίδευσης οδηγών οχημάτων και χειριστών μηχανημάτων έργου με στόχο την ολιστική προσέγγιση όλων των κατηγοριών οδηγών οχημάτων και χειριστών μηχανημάτων έργου.

Το σύνολο του εξοπλισμού αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμο, επειδή παρατηρείται συνήθως να οδηγούνται διάφοροι τύπων οχημάτων από τον ίδιο οδηγό, όπως για παράδειγμα επιβατικό, φορτηγό, ανυψωτικό ή/και γερανοφόρο. Περισσότερα για αυτό θα βρείτε εδώ.

Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η παροχή στους συμμετέχοντες μιας πολύπλευρης θεωρητικής εκπαίδευσης και πρακτικής εξάσκησης πάνω σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας και της αποφυγής ατυχημάτων, της οικονομικής και οικολογικής οδήγησης, των παραγόντων που επηρεάζουν τις οδηγικές ικανότητες (αλκοόλ, ουσίες, κόπωση, απόσπαση προσοχής, διάφορες κλιματολογικές συνθήκες, περιβάλλον οδού κ.α.), καθώς και των μεθόδων ασφαλέστερης, οικονομικότερης και ορθολογικότερης χρήσης οχημάτων και μηχανημάτων έργου, ιδιαιτέρως κατά την πρόσδεση και μεταφορά φορτίων ή/και υλικών τόσο εντός όσο και εκτός εργοταξίου.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια διεξάγονται από απόλυτα εξειδικευμένους συνεργάτες, όπως:

  • Συγκοινωνιολόγους (πολιτικούς, μηχανολόγους, χημικούς, οδοποιούς και μεταλλειολόγους μηχανικούς),
  • Εκπαιδευτές οδηγών,
  • Παιδαγωγούς κυκλοφορίας,
  • Γιατρούς – νοσηλευτές ή διασώστες,
  • Οδηγούς αγώνων.

 

Θεωρητική Εκπαίδευση

Θεωρητική εκπαίδευση με τα πλέον σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα (οθόνες 4Κ, Projectors Full HD), με βίντεο και παρουσιάσεις.

Πρακτική εκπαίδευση με την οποία είναι δυνατή η εκπαίδευση σε ομάδες των 2-3 ατόμων σε συστοιχία προσομοιωτών (clusters) μεγιστοποιώντας τη μετάδοση γνώσης στον ελάχιστο δυνατό χρόνο

 

Η Smart Drive Ltd παρέχει 3 κύριες κατηγορίες σεμιναρίων ανάλογα με τις βασικές κατηγορίες οχημάτων ή μηχανημάτων έργου. Ανάλογα τις ανάγκες του πελάτη και το στόλο που διαθέτει εξειδικεύονται σε αρκετές υποκατηγορίες ανά τύπο οχήματος ή μηχανήματος έργου:

Μας εμπιστεύτηκαν