Έρευνα και Ανάπτυξη

Ανάπτυξη hardware και λογισμικού προσαρμοσμένων στις ανάγκες των πελατών.

Η Smart Drive έχει σαν αντικείμενο την προώθηση νέων τεχνολογιών εκπαίδευσης και ενημέρωσης, όπως είναι οι προσομοιωτές, τα οπτικοακουστικά μέσα και τα λογισμικά πολυμέσων.

Η Smart Drive είναι η μοναδική επιχείρηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία ασχολείται αποκλειστικά με θέματα virtual driving σε ελαφρά οχήματα, λεωφορεία, φορτηγά και μηχανήματα έργων, έχοντας αναπτύξει τεχνογνωσία που της επιτρέπει να εμπλέκεται στο στρατηγικό σχεδιασμό νέων μοντέλων προσομοιωτών, υποσυστημάτων αυτών (hardware) και λογισμικού (software) με σενάρια για διάφορες κατηγορίες χρηστών της οδού ή/και εκτός οδού (μηχανήματα έργων).

Πέρα από την εγκατάσταση προσομοιωτών σε σχολές οδηγών, εταιρίες, ΜΚΟ και πανεπιστήμια, η Smart Drive είχε την ιδέα της ενσωμάτωσης της πίστας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών σε περιβάλλον προσομοίωσης, με σκοπό την εξοικείωση των αγωνιζομένων με την πίστα, πρώτα στον προσομοιωτή, με ασφάλεια και οικονομία. Αυτή η δυνατότητα είναι πολύ σημαντική για ερευνητικούς, αλλά και εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς, επειδή μπορεί να προσομοιωθεί σχεδόν οποιοδήποτε περιβάλλον χωρών όπως η Ελλάδα και η Βουλγαρία, οι οποίες διαθέτουν ιδιαίτερα επικίνδυνα οδικά σημεία.

Η Smart Drive δραστηριοποιείται τόσο στην έρευνα και ανάπτυξη λογισμικού όσο και hardware και επεκτείνει τις δραστηριότητές της σε εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας σε διάφορους τομείς και δραστηριότητες, όπου η προσομοίωση μπορεί να  χρησιμοποιηθεί στο παρόν ή στο εγγύς μέλλον, συμπεριλαμβανομένης της αυτόνομης οδήγησης.

Συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια σε Βουλγαρία και Ελλάδα με αντικείμενα τις τεχνολογίες εκπαίδευσης και την οδική ασφάλεια.

Μας εμπιστεύτηκαν