Ταυτόχρονη κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων οδικής ασφάλειας

Ταυτόχρονη κάλυψη αναγκών εκδηλώσεων οδικής ασφάλειας στην Πολεμική Αεροπορία και την Ελληνική Αστυνομία

H Smart Drive διαθέτει πλήθος διαδραστικών εργαλείων εκπαίδευσης σε θέματα πρόληψης των τροχαίων ατυχημάτων και μπορεί να καλύπτει πολλαπλές ανάγκες εκδηλώσεων και εκπαιδεύσεων την ίδια στιγμή. 

Τέτοιου είδους ανάγκες δημιουργήθηκαν το τελευταίο τρίμηνο του 2017, όπου διάφορα σεμινάρια και εκδηλώσεις υλοποιούνταν σε διάφορα μέρη και κυρίως ταυτόχρονα. Η Smart Drive παραχώρησε εξοπλισμό για τις ανάγκες σεμιναρίου οδικής ασφάλειας για την 113 Πτέρυγα Μάχης στη Θεσσαλονίκη το οποίο διεξήχθη στις 20 Οκτωβρίου 2017, την ίδια περίοδο που υπήρχε η κεντρική εκδήλωση στο Mediterranean Cosmos.

Επίσης συνεργάστηκε με την Αστυνομική Διεύθυνση Καστοριάς για το διάστημα 20-25 Νοεμβρίου 2017, ενώ στο πλαίσιο της συνεργασίας της με την «Συμμαχία για την Ελλάδα» συνέδραμε τις κατά τόπους Διευθύνσεις Τροχαίας σε Ηράκλειο Κρήτης (7-24 Νοεμβρίου 2017), Χανιά Κρήτης (27 Νοεμβρίου – 10 Δεκεμβρίου 2017) και Πάτρα (14-28 Δεκεμβρίου 2017).