Προτάσεις ΕΕ για τα τροχαία, 2011

‘Ενα από τα μέτρα που προτείνει η Ε.Ε. για τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων για τη δεκαετία 2011-2020, είναι η αναβάθμιση της εκπαίδευσης των οδηγών. Προτείνεται μεταξύ των άλλων και η χρήση προσομοιωτών οδήγησης.

Αναλυτική πληροφόρηση θα βρείτε στο Newsletter Φεβρουαρίου 2011 του On the Move εδώ