Παρουσιάσεις προϊόντων Smart Drive, Σόφια, Νοέμβριος 2017 – Φεβρουάριος…

Παρουσιάσεις προϊόντων Smart Drive, Σόφια, Νοέμβριος 2017 – Φεβρουάριος 2018

Κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια, στη Βουλγαρία έχουν σκοτωθεί πάνω από 18000 άτομα και έχουν τραυματιστεί περισσότερα από 175000. Μεταξύ 1 και 2 δισ. Λέβα ετησίως είναι οι άμεσες και έμμεσες δαπάνες για τη Βουλγαρία από τροχαία ατυχήματα, τα οποία είναι η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των νέων 15 έως 29 ετών, η δεύτερη στις ηλικίες μεταξύ 5 και 14 ετών και η τρίτη μεταξύ 30 και 44 ετών.

Η Smart Drive παρουσίασε μία σημαντική γκάμα των προϊόντων της όπως προσομοιωτές οδήγησης επιβατικού, φορτηγού και λεωφορείου, προσομοιωτές χειρισμού μηχανημάτων έργου (υδραυλικός εκσκαφέας, JCB, φορτωτής, προωθητής γαιών και κινητός γερανός), τη συσκευή μέτρησης χρόνου αντίδρασης και γυαλιά προσομοίωσης μέθης, κούρασης και ναρκωτικών ουσιών σε διάφορες εταιρείες στη Σόφια της Βουλγαρίας για το διάστημα μεταξύ 16 Νοεμβρίου 2017 και 16 Φεβρουαρίου 2018.

Οι παρουσιάσεις έγιναν στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με άλλες τοπικές Βουλγάρικες εταιρείες που σχετίζονται με τη διαχείριση προσωπικού και την εκπαίδευση, τις Personnel Holding και Euroqualification. Οι παρουσιάσεις θα συνεχιστούν και για το 2018, με διεύρυνση των συνεργασιών της Smart Drive σε τοπικό επίπεδο Βουλγαρίας και θα ακολουθήσουν αντίστοιχες ανακοινώσεις.