Ενημερωτικά Videos

H Smart Drive υλοποιεί συμπαραγωγές με επιχειρήσεις οπτικοακουστικών μέσων και άλλους ενδιαφερόμενους για τη δημιουργία εκπαιδευτικών / ενημερωτικών videos σε θέματα οδικής ασφάλειας, πολιτισμένων μετακινήσεων και περιβαλλοντικής μετακίνησης.

Στόχος είναι ένα άρτιο τεχνικά και αισθητικά αποτέλεσμα, προσαρμοσμένο στην ελληνική νοοτροπία και κουλτούρα. Η εκλαΐκευση της επιστημονικής προσέγγισης σε κάθε θέμα, αφενός συνεισφέρει στη διεισδυτικότητά του, αφετέρου αποτρέπει κάθε πιθανή παρερμηνεία από τους αποδέκτες.

Το πάντρεμα εξοπλισμού / τεχνογνωσίας, η φαντασία και η δημιουργικότητα των προγραμματιστών, σκηνοθετών και όλων των συντελεστών, εξασφαλίζουν την άριστη σχέση προσδοκώμενου αποτελέσματος /κόστους υλοποίησης.

Το video για το σύστημα eCall που πρόκειται να εγκατασταθεί σύντομα σε όλα τα νέα οχήματα στην ΕΕ. Παρουσιάστηκε στο συνέδριο "ITS, eCall και Οδική Ασφάλεια" που διεξήχθη στο Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στις 25/4/2014.