Μέλος του ERSC

Στις 15 Νοεμβρίου 2010 η Smart Drive έγινε δεκτή στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας (ERSC) και στις 4 Μαρτίου 2011 υπεγράφη η δέσμευσή μας στην προσπάθεια μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων μέσα από την ασφαλή και συνειδητοποιημένη οδήγηση.

Η συμβολή μας στην Ευρωπαϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας είναι σημαντική. Όλα τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι δραστηριότητές μας είναι εναρμονισμένα με τους σκοπούς και στόχους του ERSC. Οι εκπαιδευτικές και ενημερωτικές δράσεις μας είναι δομημένες με τέτοιο τρόπο ώστε να διεξάγονται συστηματικά και σε συνεργασία με τους πελάτες μας τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιούμε εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης συνδράμοντας φορείς όπως οι Τροχαίες, οι Ομοσπονδίες Εκπαιδευτών Οδήγησης σε διάφορες χώρες, οι οποίες εκπροσωπούν τους εκπαιδευτές οδήγησης, τους μοναδικούς θεσμοθετημένους από τα κράτη για την εκπαίδευση και τη μετεκπαίδευση οδηγών και άλλους σχετικούς φορείς που είναι αφιερωμένοι στην ασφαλή μετακίνηση.