Η Smart Drive εγκατέστησε και δεύτερο προσομοιωτή τεχνολογίας 3D…

Η Smart Drive εγκατέστησε και δεύτερο προσομοιωτή τεχνολογίας 3D στη Βουλγαρία! Ο πρώτος προσομοιωτής χρησιμοποείται για την εκπαίδευση του πληθυσμού στην οδική ασφάλεια. Ο νέος προσομοιωτής θα χρησιμοποιηθεί για έρευνα και εκπαίδευση.

Τα μενού, οι φωνητικές εντολές και τα γραπτά μηνύματα είναι όλα στα Βουλγάρικα. Το οδικό περιβάλλον έχει υποστεί προσθήκες με σκοπό την προσαρμογή του στο αντίστοιχο της Βουλγαρίας.  Το εντελώς ανανεωμένο λογισμικό, διαθέτει περισσότερα σενάρια για την εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών, και σενάρια ειδικά διαμορφωμένα σε θέματα οδικής ασφάλειας.

Η χρήση τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης με δύο τρόπους (από το ίδιο το πρόγραμμα ή τεχνητά),  τα βελτιωμένα γραφικά και η κίνηση δίνουν την αίσθηση ότι ο οδηγός βρίσκεται σε πραγματικό όχημα.