Ημερίδα για την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία

Ημερίδα για την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία με θέμα «Κυκλοφορώ με σεβασμό», 31 Ιανουαρίου 2018

Η Smart Drive συμμετείχε σε ημερίδα για την κυκλοφοριακή αγωγή στα σχολεία, η οποία διοργανώθηκε από τις διευθύνσεις πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ανατολικής Θεσσαλονίκης και τα αντίστοιχα γραφεία αγωγής υγείας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η ημερίδα έλαβε χώρα στη Θεσσαλονίκη στις εγκαταστάσεις της ΧΑΝΘ στις 31 Ιανουαρίου 2018.

Περίπου 100 δάσκαλοι και καθηγητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις δυνατότητες του  διαδραστικού εξοπλισμού εκπαίδευσης σε θέματα ασφάλειας μεταφορών, κατασκευών και εξόρυξης της Smart Drive. Εντύπωση έκαναν οι προσομοιωτές μηχανημάτων έργου και ιδιαίτερα ο τρόπος που αυτοί χρησιμοποιούνται στα σχολεία της Αμερικής και του Καναδά για την εμπέδωση ασφαλούς συμπεριφοράς, αλλά και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Η διευθύνουσα της εταιρείας κα Χρυσούλα Μέρκα συμμετείχε στο πάνελ των ομιλητών με παρουσίαση η οποία είχε τίτλο «Σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης στην κυκλοφοριακή αγωγή με τη χρήση προσομοιωτών και άλλων βιωματικών εργαλείων».

Μεταξύ άλλων, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης σε θέματα οδικής ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, η οποία βρίσκεται στο edrive.yme.gov.gr. Η πλατφόρμα αυτή έχει προταθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ως πηγή για μέρος του εκπαιδευτικού υλικού για την υποχρεωτική εκπαίδευση σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής στα Ελληνικά δημοτικά σχολεία.