Διεθνές Συνέδριο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, eCall και Οδική Ασφάλεια»,…

Το eCall, ένα πιλοτικό σύστημα αυτόματης αποστολής πληροφοριακού μηνύματος προς τις Υπηρεσίες Εκτάκτου Ανάγκης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος, παρουσιάστηκε κατά τη διάρκεια Διεθνούς Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στις 25 Απριλίου 2014, στο κτήριο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. To eCall αναπτύσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου HeERO-112 υπό το πρίσμα των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών (ITS).

Περισσότερα για το Διεθνές Συνέδριο «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών, eCall και Οδική Ασφάλεια».

To video του Συνεδρίου, συμπαραγωγής Smart Drive και DSP.