ERSC ЧЛЕН

От 15-ти ноември 2010, ние сме членове на Европейската харта за пътна безопасност (ERSC), а на 4 март 2011 г., ние подписахме нашия принос за намаляването на пътнотранспортните произшествия.

Нашият принос в Европейската харта за пътна безопасност, който смятаме, че не е маловажен, се изразява в нашите разработени симулатори, както и в образователните и информационни услуги, които ние системно прилагаме, обикновено в сътрудничество с частни и публични организации или чрез информационни бюлетини.

Смарт Драйв участва активно в Европейската харта по пътна безопасност (European Road Safety Charter). В тази връзка тя осъществява събития за повишаване на осведомеността, като подпомага участници като КАТ и Федерациите на автоинструкторите в различни държави, които представляват автоинструкторите, и държавните институции за обучение и преквалификация на водачи.