за водачи на леки моторни превозни средства

Обхванати са следните въпроси (индикативно):

 • Фактори за пътната безопасност и причини за пътнотранспортни произшествия
 • Необходимост от преквалификация на водачите
 • Йерархични нива на управление на МПС – Трите основни принципа на безопасността на движение по пътищата
 • Избор на безопасна скорост
 • Алкохол и наркотични вещества
 • Оценка на риска и навременно предотвратяване на произшествия
 • Предвиждане на извънредни ситуации
 • Умора и шофиране
 • Психическо състояние и шофиране
 • Отклоняване на вниманието
 • Предпазен колан–Ефективността му при пътен инцидент
 • Място на шофиране – Мъртви точки
 • Наблюдателност
 • Избор на безопасна скорост
 • Пътни знаци и спазване на правилника за движението по пътищата
 • Безопасни отстояния
 • Спирачен път
 • Изпреварване
 • Защитно шофиране
 • Уязвими участници в движението по пътищата
 • Шофиране с ремарке
 • Кръгови кръстовища
 • Екологично шофиране
 • Шофиране през нощта
 • Шофиране при дъжд, мъгла, заледена настилка, ветровито и слънчево време
 • Шофиране по автомагистрала, в тунел и по второкласни пътища
 • Избор на безопасен маршрут – Планиране на нерисково пътуване

доверие от​