Семинари за безопасно управление на строителна и изкопна техника

Обхванати са следните въпроси (индикативно):

 • Необходимост от преквалификация на операторите на техниката
 • Наблюдателност
 • Отклоняване на вниманието
 • Алкохол и наркотични вещества
 • Оценка на риска и навременно предотвратяване на произшествия
 • Движение на пешеходци и превозни средства в рамките на работната площадка
 • Подходящи лични предпазни средства
 • Изграждане на система за обучение и квалификация на персонала на работната площадка
 • Управление и организация на човешките ресурси за осигуряване на пътна безопасност в и извън работната площадка
 • Трудови злополуки при управление на строителната и изкопна техника- Медицинска помощ
 • Предвиждане на извънредни ситуации
 • Умора и управление на строителната и изкопна техника
 • Психическо състояние на оператора
 • Физическо състояние на оператора
 • Намаляване на амортизацията и увеличаване на ефективността
 • Оперативна ефективност
 • Мъртви точки
 • Маркировка и пътни знаци на работната площадка – правила за спазването им
 • Възможни рискови ситуации при управление напревозните средства на работната площадка(напр.нестабилност, неправилноспиране, катастрофии т.н)
 • Управление на трафика на работната площадка
 • Квалификация на операторите
 • Допустима скорост
 • Ролята на техническите характеристики на работната техника
 • Тежкотоварни моторни превозни средства и неправилно управление
 • Вдигане на товари
 • Безопасно управление на мотокари при товарене и движение
 • Безопасност на движението в близост до МПС-та и строителната и изкопна техника
 • Инструкции за безопасност при движението на строителната и изкопна техника в рамките на работната площадка
 • Проверка преди пускане в движение
 • Техника за безопасност по време на работа
 • Безопасно паркиране и невъзпрепятстване на трафика
 • Товарене и превоз на изкопни материали
 • Превоз на взривни материали
 • Съхранение на смазочни материали и горива

доверие от